بیوپسی پستان

بیوپسی پستان

بیوپسی بافت یا  بیوپسی سیتولوژیک ، ایمن ترین روش  ارزیابی همه توده های آشکار  در معاینه فیزیکی  و در غیاب  توده ، ارزیابی ضایعات مشکوک  شناسایی شده  توسط  تصویر برداری پستان است . بیوپسی پستان یکی از روش های تشخیصی است که بعد از سونوگرافی پستان مشکوک به سرطان  تجویز می شود . دکتر آزاده مکری  در ادامه  به بررسی روش های بیوپسی  می پردازند اگر شما  هم از روش انجام  آن  اطلاعی ندارید بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید .

بیوپسی پستان

بیوپسی پستان

تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن ضایعه بر اساس کلینیک اغلب دشوار بوده  و در نهایت ،ارزیابی  بافت به وسیله  سیتولوژی  از طریق  آسپیراسیون با سوزن  ظریف (FNAC) ،بیوپسی  هسته ای  با سوزن (CNB) یا  بیوپسی  اکسیزیونال (EB) ضرورت می یابد .

FNAC و CNB  تکنیک های  منطقی  در ارزیابی  ضایعات قابل لمس  پستان ، یا شناسایی  شده در تصویر برداری و سونوگرافی  هستند .

حساسیت CNB چه با هدایت  سونوگرافی  و چه به صورت  استریوتاکتیک 97 تا 99 درصد  است .

CNB  برای تشخیص  سرطان پستان و تعیین  هیستولوژی  تومور ، درجه ، بیان مارکر و  پیشگویی  درگیری  گره های لنفاوی sentinel  به کار می رود .

تایید صحت نتیجه  FNAC  نیازمند  وجود هماهنگی  تست سه گانه  بین بررسی  های تصویر برداری  پستان ، معاینه  در سونوگرافی خوب در تهران  ،  و ارزیابی سیتولوژیک است .  در صورت منفی بودن  هر سه تست  ،دقت تشخیصی  FNAC به 100 درصد می رسد .

خوش خیم بودن  حدود 30 درصد  ضایعات مشکوک  به سرطان ، در بیوپسی ثابت می شود  و تقریبا  در 15 درصد  ضایعاتی  که خوش خیم  تصور می شوند ، وجود بدخیمی  به اثبات می رسد .

بیش تر بخوانید
بهترین مرکز سونوگرافی در تهران

شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

توده های آشکار  یا ضایعات  مشکوک  غیر قابل لمس  باید با  بررسی هیستوپاتولوژیک  مورد ارزیابی  قرار گیرند .

بعد از تفسیر سونوگرافی پستان و پیش از تصمیم  به تحت  نظر گرفتن  توده پستانی  ،باید  تشخیص هیستولوژیک  و سیتولوژیک  آن به دست  آمده باشد .

در این موارد  زنان یائسه  نشده دارای  توده  غیر مشکوک (با فرض  بر فیبروسیستیک بودن ضایعه ) استثنا  می باشند . لازم به ذکر است که ضایعه  فیبروسیستیک  که در طول  چندین سیکل  قاعدگی  به طور کامل  برطرف نشده  است باید تحت بیوپسی  قرار گیرد . وجود هر گونه  توده در زنان  یائسه ای  که استروژن  دریافت نمی کنند ،باید  بدخیم تلقی شود .

دکتر آزاده مکری در مرکز سونوگرافی خوب در تهران بیان می کنند ، برخی پزشکان  توده ای  که نتایج  تشخیص کلینیکی ،بررسی  تصویر برداری و سیتولوژیک آن  با هم هماهنگ باشند ،به عنوان  فیبرو آدنوم  تحت نظر  می گیرند .

اکثر پزشکان  توده آشکار  پستانی  را حتی  اگر نتیجه FNAC  و CNB  منفی باشد  در پستان باقی  نمی گذارند مگر  اینکه در FNA یا CNB   فیبرو آدنوم  تشخیص  داده شده  باشد . چنین مواردی  نیازمند  پیگیری دوره ای  و انجام سونوگرافی در زمان های مشخص می باشد .

چنانچه  معاینه  فیزیکی قویا مطرح  کننده سرطان  پستان باشد ، تشخیص  آن را می توان  با FNAC  و CNB  تایید  کرد و بیمار  را مورد  مشاوره درمانی قرار داد .

از آنجا که  وجود سرطان  در تعداد  کمی از بیمارانی که نیازمند بیوپسی  جهت شناسایی توده پستانی  هستند ، کشف می شود ،نباید  بدون داشتن  تشخیص صریح  هیستولوژیک ،اقدام  به درمان  قطعی نمود .

بیش تر بخوانید
سونوگرافی پستان در سعادت آباد

برخی از مطالب مفید

دستگاه سونوگرافی

سونوگرافی حاملگی

سونوگرافی NT

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی کالر داپلر

با تشکر مدیریت سایت دکتر آزاده مکری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی سونوگرافی خوب در تهران

dr mokri

پاسخ

6 − 2 =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه