تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

تشخیص جنسیت دو قلو ها  به طور حتم کمی سخت تر است . بیشتر مادران که  بارداری دو قلویی را تجربه می کنند سوالاتی در رابطه با بهترین زمان برای سونو جنسیت دو قلو  دارند، بهترین زمان برای تشخیص جنسیت دو قلو های غیر همسان چیست ؟ دکتر آزاده مکری  در مرکز سونوگرافی و رادیولوژی خوب در تهران به بررسی این موضوع می پردازند ،اگر شما هم پاسخ این سوالات را نمی دانید بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید .

تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

شناسایی  دو قلو ها  به عنوان منوزیگوت یا دی زیگوت  حائز اهمیت است ،زیرا مطالعه  دو قلو های  منوزیگوت  در تعیین  تاثیر  نسبی عوامل  ارثی و محیطی بر تکامل  و بیماری  های انسان  مفید واقع  می شود .  دو قلو هائی  با اندازه  های بسیار  متفاوت معمولا منوکوریونیک هستند . دو قلو ها ئی که  از یک جنس  نیستند ،دی زیگوت  می باشند . در دو قلو هائی که  از یک  جنس هستند باید  با معاینه کامل  جفت ،نوع زیگوسیته  را مشخص  و در بدو  تولد آن  را ثبت نمود . همچنین  می توان از تعیین  گروه خونی ،آنالیز ژن ،یا تعیین  گروه بافتی  برای تعیین  زیگوسیته  استفاده کرد . البته  دو قلو های  منوزیگوت  ممکن است  تفاوت های  فیزیکی  و شناختی  به علت  تفاوت در محیط  رحمی  ،تفاوت  در ژنوم  میتوکندریال ،در فراورده  های نهائی  ژنی  ودر تغییرات  اپی ژنتیک  ژن های هسته ای  در پاسخ  به عومل  محیطی داشته باشند .

شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

معاینه جفت

اگر جفت  جدا باشد ،همیشه  دی کوریونیک است ، اما دو قلو  ها حتما دی زیگوت نیستند  زیرا شروع  دو قلوئی در اولین تقسیم سلولی  یا طی مرحله  مورولا ممکن است منجر به دو امنیون ، دو کوریون  و حتی  دو جفت شود . یک سوم  دو قلو های  منوزیگوت ،دی  کوریونیک  و دی آمنیونیک  هستند .

مشکلات حاملگی چند قلوئی عبارتند از :

  • پلی هیدرامنیوس
  • استفراغ مفرط  حاملگی
  • پره اکلامپسی
  • پارگی زودرس  پرده ها
  • بند ناف  سر راهی
  • بند ناف غشائی
  • نمایش غیر عادی  و زایمان  زودرس .
  • خطر سندروم  دیسترس  تنفسی  و آسفیکسی برای قل  دوم بیش  از قل  اول است .

علل انومالی سونوگرافی بارداری دو قلویی عبارتند از :

بدشکلی  ناشی از کمپرسیون رحم  به علت  ازدحام  ارتباط  عروقی  با امبولیزاسیون ،یا بدون آمبو لیزاسیون و عوامل  نامشخصی  که در دو قلوئی دیده  می شوند .

اکثر دو قلوها پره ماچور  متولد شده و عوارض  این گونه  حاملگی ها  برای مادران  بیشتر از بارداری  تک قل است . خطر دو قلو ها  نیز اغلب  ناشی از ترانسفوزیون  قل به قل ، تکنولوژی  بارروی  مصنوعی  و رشد  ناهمگون  زودرس است . گرچه  مور تالیتی پی ناتا  در دو قلو  های  مونوکوریونیک به شدت بالاست ،تفاوت  مهمی بین  میزان موتالیتی  دو قلو ها  و تک قل  ها با توجه  به گروه وزنی  و سنی  مشابه وجوندارد . از آنجایی که  اکثر دو قلو ها  پره ماچور هستند ،موتالیتی  کلی آنها  بیشتر از  نوزادان  تک قل می باشد .

درمان

روش های تشخیص  پره ناتال  به متخصص مامائی  و کودکان  کمک می کند  که تولید  نوزادان  با خطر بالای  دو قلوئی  را پیش پبینی کنند .  نظارت دقیق  طی زایمان و  سونوگرافی های منظم در این موارد توصیه می شود .

برخی از مطالب مفید

سونوگرافی بارداری دو قلو

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی کالر داپلر

با تشکر مدیریت سایت دکتر آزاده مکری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی سونوگرافی خوب در تهران

پاسخ

13 − هفت =

مدت زمان مطالعه ۳ دقیقه