ماموگرافی

با افزایش سن احتمال ابتلا به سرطان سینه افزایش پیدا خواهد کرد. پیشگیری های لازم بعد از ورود به سن میانسالی اهمیت بیشتری پیدا می کند تا در صورت تشخیص با ماموگرافی ، به آسانی آن را درمان کرد..

ادامه مطلب

admin

مدت زمان مطالعه ۱ دقیقه