سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت

سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت

آیا تعیین جنسیت با سونو آنومالی امکان پذیر است ؟ سونوگرافی آنومالی به چه  منظوری استفاده می شود ؟  تا چه میزان امکان تشخیص اشتباه  جنسیت جنین در سونوگرافی صحت دارد ؟ در این مقاله دکتر آزاده مکری در مرکز سونوگرافی خوب در تهران در رابطه با  تشخیص جنسیت جنین در سونوگرافی آنومالی صحبت می کنند . توصیه می شود به مادران باردار که به سلامت جنین خود اهمیت می دهند ،حتما این مقاله را مطالعه کنند .

تعيين جنسيت  در سونوگرافي سه ماهه اول، ميزان موفقيت را بالا مي برد. نتایج بسته به تجربه سونوگرافی، سن جنین و جنس جنین متفاوت است. دستورالعمل های عملی در مورد افشای جنسیت باید توسعه یابد. نتايج نشان داد كه دقت پيش بيني شده پس از 14 هفته بارداری دقيق است. میزان موفقیت کلی در گروه سه ماهه اول (14-11 هفته)  بسیار بالا بود.

تقریبا 40 سال است که اولتراسوند ،برای ارزیابی بیمار و دوران بارداری  مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه اسکن اولتراسوند در مراقبت های قبل از زایمان  بیشتر کاربرد دارد. ارزش سونوگرافی غربالگری در تشخیص و کنترل ناهنجاری جنین، موقعیت جفتی و حاملگی های چندگانه غیرقابل انکار است.

اغلب پیش بینی های جنسیتی در سه ماهه دوم یا سوم انجام می شود، با این حال با پیشرفت تکنولوژی سونوگرافی  شناسایی جنس جنین در سه ماهه اول، تبدیل به یک واقعیت  شده است .

سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت

سونوگرافی آنومالی و تعیین جنسیت

تشخیص ناهنجاری های جنینی در سه ماه دوم بارداری

حساسیت سونوگرافی در تشخیص  ناهنجاری های جنینی بسته به عواملی  مانند سن حاملگی ،وضعیت بدن مادر ،موقعیت  جنین،  ویژگی های تجهیزات ،نوع بررسی ،مهارت اپراتور  و اختلال  اختصاصی مورد  نظر متفاوت است . میزان  کلی تشخیص  ناهنجاری  به استثنای  انوپلوئیدی  فقط 34  درصد است ، بعضی از  ناهنجاری هایی که میزان  تشخیص آن ها  در حد  صفر است  شامل  میکروسفالی ،انوتی ،آترزی  کوان ،شکاف  کام ، آترزی  مجاری  صفراوی ،بیماری هیرشپرونگ ،اترزی  مقعد و اختلالات  مادرزادی پوست است .

یکی از اهداف مهم  سونوگرافی در سه ماه  دوم و سوم بررسی آناتومی  جنین  به صورت طبیعی  و یا غیر طبیعی  بودن ان است  ،توصیه می شود  که بررسی با هدف  ارزیابی  آناتومی  جنین در هفته های 18-20 انجام شود .

آنومالی های مغز جنین  از شایع ترین ناهنجاری های جنینی اند  و سونوگرافی بارداری برای تشخیص آن ها فوق العاده  سودمند است .  تصویر برداری از سه  نمای عرضی  انجام می شود .

شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

بررسی مایع آمنیون

تعیین حجم مایع آمنیون  یک روش مهم  در ارزیابی جنین است .  به صورت سابجکتیو ،اولیگوهیدرآمنیوس عبارت است از  تحت  فشار قرار گرفتن  آشکار جنین  و فقدان  پاکه های  قابل توجه  مایع .  در مقابل  هیدر آمنیوس ، فزونی  واضح مایع  است .  اندازه گیری های  ابژکتیو  متعددی  برای ارزیابی  حجم مایع آمنیون  به کار می روند . شایع ترین  معیار مورد  استفاده اندکس مایع  آمنیون  که با جمع  زدن  عمق بزرگترین پاکه  عمدی  در هر چهار  کوآدران  مساوی رحمی  به دست  می آید . محدوده ی  مرجع  از هفته  16 حاملگی  به بعد تعیین  می شود و در اکثر  حاملگی های  طبیعی ،محدوده ی AFI بین 8 و 24  سانتی متر است .

بیومتری جنین

نرم افزاری خاص ، سن تخمینی حاملگی  را از طریق  طول سری – دمی محاسبه می نماید . همچنین سن حاملگی   و وزن جنین  را با استفاده  از اندازه های قطر  بای پاریتال  و دور سر  و دور شکم  و نیز  طول فمور  بر آورد  می نماید. در صورتی که  پارامتر های  متعدد  با نوموگرام  های  مشتق  از جنین هایی  از گروه های  نژادی مشابه  مورد استفاده  قرار گیرند ،تخمین  ها معمولا  دقیق تر خواهند بود . حتی بهترین  مدل ها نیز  ممکن است وزن جنین را 15 درصد بالا یا پایین تخمین بزنند .

بزرگ شدن بطن  های مغزی یک مارکر  غیر اختصاصی  تکامل  غیر طبیعی مغز است . بطن جانبی  معمولا در قسمت  دهلیزش  اندازه گیری می شود که محل  تلاقی  شاخ های تمپورال  و اکسیپیتال  است . اندازه دهلیز  به صورت طبیعی  و از هفته  15 تا  زمان ترم ،بین 5 و 10 میلی متر است . تام اختلالات و انومالی های جنینی را می توان با کمک سونوگرافی تشخیص دارد و بررسی های لازم را برای درمان در نظر بگیریم .  در نتیجه لازم به ذکر است که مادران باردار به انجام سونوگرافی دوران بارداری توجه داشته باشند .

برخی از مطالب مفید

کاربرد سونوگرافی

تفسیر سونوگرافی بارداری

سونوگرافی تعیین جنسیت

سونوگرافی NT

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی کالر داپلر

با تشکر مدیریت سایت دکتر آزاده مکری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی سونوگرافی خوب در تهران