سونوگرافی بارداری دو قلو

سونوگرافی بارداری دو قلو

بهترین زمان تشخیص دو قلویی چه زمانی است ؟ آیا زمان دقیق برای تشخیص دو قلویی تعریف شده است ؟ سونوگرافی بارداری در چه حد می تواند در این تشخیص کمک کننده باشد ؟ در این مقاله دکتر آزاده مکری در مرکز سونوگرافی خوب در تهران در رابطه با سونوگرافی بارداری دو قلویی  صحبت می کنند اگر شما هم در رابطه با سونوگرافی بارداری دو قلویی  اطلاع کافی ندارید بهتر است مقاله زیر را مطالعه فرمایید .

وجود دو قلویی در شرح حال خانوادگی مادر ، سن بالای مادر ، پاریته زیاد ،جثه بزرگ مادر  و سابقه فردی دو قلویی  راهنما های ضعیفی برای تشخیص چند قلویی هستند . سابقه مصرف کلومیفن سیترات یا  گنادوتروپین  ها و یا حاملگی  ناشی  از روش  های کمک باروری  قویا احتمال چند قلویی را مطرح می کنند .

سونوگرافی بارداری دو قلویی

سونوگرافی بارداری دو قلویی

 معاینه بالینی بارداری دو قلویی

لازم است تا در طی سونوگرافی بارداری بررسی های لازم انجام شود .

 • بیشتر بودن ارتفاع فوندوس رحم بین 18-32 هفته نسبت به سن حاملگی .
 • لمس بیش  از یک جفت جنین  یا اعضای جنینی از روی شکم  به طور کلی  قبل از تریمستر سوم ، البته تشخیص دوقلویی با لمس اعضای جنین دشوار است . حتی در اواخر  حاملگی نیز ممکن است شناسایی دو قلویی با لمس شکم دشوار باشد  به ویژه  اگر یکی  از جنین  ها بر روی دیگری قرار گرفته  باشد ،زن چاق باشد و یا هیدر امنیوس وجود داشته باشد . در مواردیکه  لمس رحم منجر  به تشخیص  دوقلویی شود ، در اغلب موارد  دو سر در دو قسمت مختلف رحم شناسایی می شوند .
 • سمع دو ضربان قلب  جنین به طور جداگانه بین 18-20 هفته بارداری
 • افزایش وزن  بیش از حد مادر  که با  ادم و چاقی غیر قابل توجیه است .
شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

مزیت سونوگرافی در تشخیص بارداری دو قلو

سونوگرافی دقیق ، مهمترین راه تشخیص  حاملگی چند قلویی است که می تواند همه موارد چند قلویی را تشخیص  دهد . زود ترین زمانی که سونوگرافی قادر به تشخیص  حاملگی چند قلویی است ، در هفته چهارم  حاملگی  و به وسیله  سونوگرافی واژینال است . در اواخر تریمستر اول نیز  حرکات قلب جنین  ها با سونوگرافی داپلر ممکن است  به تشخیص کمک کند  . به هر حال سونوگرافی روتین  می تواند در 18-20  هفتگی حاملگی  صورت گیرد .

اگر ارتفاع رحم بزرگتر از  سن حاملگی (بر اساس LMP) به نظر می رسد این احتمالات را در نظر بگیرید :

 • چند قلویی
 • هیدر آمنیوس
 • مول هیداتیفورم
 • میوم های رحمی
 • شرح حال نادرست  قاعدگی
 • توده آدنکسی  در مجاورت رحم
 • ماکروزومی جنین

پری مثانه  که رحم  را به سمت  بالا می فشارد . نکته ای که قابل توجه است این است که تفاوت قابل توجه  در رشد قل ها ،معمولا  می تواند با اندازه گیری  دقیق دور شکم  و قطر  بای پاریتال جنین ها  در سونوگرافی مشخص گردد .جهت انجام سونوگرافی در شهرک غرب  می توانید اطلاعات مربوطه را از طریق لینک زیر به دست آورید.

تشخیص دو قلوهای به هم چسبیده  به طور شایع  با سونوگرافی  در نیمه حاملگی می تواند صورت گیرد .

برخی از مطالب مفید

سونوگرافی واژینال

سونوگرافی چند قلویی

سونوگرافی آنومالی

با تشکر مدیریت سایت دکتر آزاده مکری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی سونوگرافی خوب در تهران