بیوپسی پستان

بیوپسی پستان

بیوپسی بافت یا  بیوپسی سیتولوژیک ، ایمن ترین روش  ارزیابی همه توده های آشکار  در معاینه فیزیکی  و در غیاب  توده ، ارزیابی ضایعات مشکوک  شناسایی شده  توسط  تصویر برداری پستان است . بیوپسی پستان یکی از روش های تشخیصی است که بعد از سونوگرافی پستان مشکوک به سرطان  تجویز می شود . دکتر آزاده مکری  در ادامه  به بررسی روش های بیوپسی  می پردازند اگر شما  هم از روش انجام  آن  اطلاعی ندارید بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید .

بیوپسی پستان

بیوپسی پستان

تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن ضایعه بر اساس کلینیک اغلب دشوار بوده  و در نهایت ،ارزیابی  بافت به وسیله  سیتولوژی  از طریق  آسپیراسیون با سوزن  ظریف (FNAC) ،بیوپسی  هسته ای  با سوزن (CNB) یا  بیوپسی  اکسیزیونال (EB) ضرورت می یابد .

FNAC و CNB  تکنیک های  منطقی  در ارزیابی  ضایعات قابل لمس  پستان ، یا شناسایی  شده در تصویر برداری و سونوگرافی  هستند .

حساسیت CNB چه با هدایت  سونوگرافی  و چه به صورت  استریوتاکتیک 97 تا 99 درصد  است .

CNB  برای تشخیص  سرطان پستان و تعیین  هیستولوژی  تومور ، درجه ، بیان مارکر و  پیشگویی  درگیری  گره های لنفاوی sentinel  به کار می رود .

تایید صحت نتیجه  FNAC  نیازمند  وجود هماهنگی  تست سه گانه  بین بررسی  های تصویر برداری  پستان ، معاینه  در سونوگرافی خوب در تهران  ،  و ارزیابی سیتولوژیک است .  در صورت منفی بودن  هر سه تست  ،دقت تشخیصی  FNAC به 100 درصد می رسد .

خوش خیم بودن  حدود 30 درصد  ضایعات مشکوک  به سرطان ، در بیوپسی ثابت می شود  و تقریبا  در 15 درصد  ضایعاتی  که خوش خیم  تصور می شوند ، وجود بدخیمی  به اثبات می رسد .

شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

توده های آشکار  یا ضایعات  مشکوک  غیر قابل لمس  باید با  بررسی هیستوپاتولوژیک  مورد ارزیابی  قرار گیرند .

بعد از تفسیر سونوگرافی پستان و پیش از تصمیم  به تحت  نظر گرفتن  توده پستانی  ،باید  تشخیص هیستولوژیک  و سیتولوژیک  آن به دست  آمده باشد .

در این موارد  زنان یائسه  نشده دارای  توده  غیر مشکوک (با فرض  بر فیبروسیستیک بودن ضایعه ) استثنا  می باشند . لازم به ذکر است که ضایعه  فیبروسیستیک  که در طول  چندین سیکل  قاعدگی  به طور کامل  برطرف نشده  است باید تحت بیوپسی  قرار گیرد . وجود هر گونه  توده در زنان  یائسه ای  که استروژن  دریافت نمی کنند ،باید  بدخیم تلقی شود .

دکتر آزاده مکری در مرکز سونوگرافی خوب در تهران بیان می کنند ، برخی پزشکان  توده ای  که نتایج  تشخیص کلینیکی ،بررسی  تصویر برداری و سیتولوژیک آن  با هم هماهنگ باشند ،به عنوان  فیبرو آدنوم  تحت نظر  می گیرند .

اکثر پزشکان  توده آشکار  پستانی  را حتی  اگر نتیجه FNAC  و CNB  منفی باشد  در پستان باقی  نمی گذارند مگر  اینکه در FNA یا CNB   فیبرو آدنوم  تشخیص  داده شده  باشد . چنین مواردی  نیازمند  پیگیری دوره ای  و انجام سونوگرافی در زمان های مشخص می باشد .

چنانچه  معاینه  فیزیکی قویا مطرح  کننده سرطان  پستان باشد ، تشخیص  آن را می توان  با FNAC  و CNB  تایید  کرد و بیمار  را مورد  مشاوره درمانی قرار داد .

از آنجا که  وجود سرطان  در تعداد  کمی از بیمارانی که نیازمند بیوپسی  جهت شناسایی توده پستانی  هستند ، کشف می شود ،نباید  بدون داشتن  تشخیص صریح  هیستولوژیک ،اقدام  به درمان  قطعی نمود .

برخی از مطالب مفید

دستگاه سونوگرافی

سونوگرافی حاملگی

سونوگرافی NT

سونوگرافی آنومالی

سونوگرافی کالر داپلر

با تشکر مدیریت سایت دکتر آزاده مکری متخصص سونوگرافی و رادیولوژی سونوگرافی خوب در تهران