ماموگرافی لیزری چیست و چگونه انجام میشود؟

ماموگرافی با استفاده از دوز پایینی از اشعه ایکس بافت درون پستان  بررسی می  شود . سینه زنان ترکیبی است از یک غده تراوش گر ،لوله ها و مجاری ،چربی و بافت های پیوندی و عروق خونی است . ماموگرافی می بایست در زنان بالای 40 سال به طور مرتب و پیوسته ،خصوصا در زمانی که حالت برجستگی در سینه مانند یک غده دیده شود ، ترشحات غیر طبیعی از سینه مشاهده شود ،ماموگرافی لازم است .

قبل از ماموگرافی لازم است استحمام کنید و از اسپری زیر بغل نباید استفاده کرده باشید . در زنان بالای 40 سال غربالگری ماموگرافی پستان باید انجام شود ، هر چند علائمی از سرطان دیده نشود . در طی ماموگرافی با استفاده از دوز پایینی از اشعه ایکس بافت درون پستان را بررسی می کنند . سینه زنان ترکیبی است از یک غده تراوش گر ،لوله ها و مجاری ،چربی و بافت های پیوندی و عروق خونی است .

ماموگرافی انواع مختلفی دارد از جمله ماموگرافی لیزری که در این مقاله پیرامون ماموگرافی لیزری صحبت می کنیم .

انواع ماموگرافی

ماموگرافی لیزری چیست؟

ماموگرافی لیزری یک تکنولوژی تصویربرداری با استفاده از یک فرکانس لیزر خاص  است که الگوهای طبیعی و غیر طبیعی عروق را درون سینه نشان می دهد. الگوی عروقی غیرطبیعی معمولا معادل آنژیوژنز، یک فرآیند مرتبط با ضایعه سینه بدخیم است. حساسیت CTLM با تراکم پستان محدود نمی شود، به این ترتیب می توان این تکنولوژی را به عنوان مکمل برای ماموگرافی برای زنان  استفاده کرد.

همانطور که گفته شد ،ماموگرافی  لیزری برای تصویربرداری از پستان در زنان کاربرد دارد . این روش تصویربرداری پزشکی با استفاده از انرژی لیزر در ناحیه مادون قرمزو نزدیک طیف، برای تشخیص آنژیوژنز در بافت پستان است. این تصویربرداری مولکولی نوری برای هموگلوبین هر دو اکسید شده و غیر اشباع شده است. این فن آوری با استفاده از لیزر به همان شیوه توموگرافی کامپیوتری از X-Ray ها استفاده می کند، این پرتوها از طریق بافت عبور می کنند و باعث ایجاد خروجی بر روی مانیتور می گردد .

یک آشکارساز لیزری کاهش شدت را اندازه گیری می کند و داده ها جمع آوری می شوند، زیرا آشکارساز لیزر در سراسر پستان حرکت می کند و یک تصویر توموگرافی را ایجاد می کند. تصاویر CTLM توزیع هموگلوبین را در یک بافت نشان می دهد و می تواند مناطقی از آنژیوژنز را در اطراف تومورهای بدخیم تشخیص دهد که آنژیوژنز را تحریک می کند تا مواد مغذی را برای رشد به دست آورد.

مزایای استفاده از روش ماموگرافی لیزری

در طی این روش برای تصویر برداری از  لیزر استفاده می کنند و بیمار در طی تصویر برداری به حالت خوابیده و راحت بر تخت دراز می کشد ،همچنین در طی ماموگرافی لیزری با مشاهده ضایعه ای در پستان، بدخیم بودن آن بررسی می گردد و نیاز به بیوپسی پستان را از بین می برد .

زمانی که بیمار همراه با توده پستانی و یا توده ای که قابل لمس برای بیمار است ،برای انجام ماموگرافی مراجعه می کنند ، در مرکز سونوگرافی در وحله اول ذهن او را به سمت سرطان سوق نمی دهند ، خیلی از بیماری های شایع در سینه وجود دارد که می تواند به صورت توده بروز کند ،بنابراین همشه لمس توده در سینه دلیل بر سرطان سینه نیست و بدون بررسی  نمی توان گفت که لزوما تمام توده ها در سینه خطرناک و سرطانی هستند .

خوشبختانه درصد کمی از توده های پستانی ،سرطانی هستند و اتفاقا بیماری های خوش خیم خیلی شایع تر می باشد . به طور مثال یکی از بیماری شایع پستان ،درد پستان است که دلیل مراجعه تعداد زیادی از بانوان به مرکز سونوگرافی است . علت درد پستان ،بافت های فیبروکیستیک است . فیبرو کیستیک یک تغییر طبیعی است که در روند رشد سینه رخ می دهد، به این معنی که سینه که در طول زمان به سن پیری پستان  نزدیک می شود، درد سینه احساس می گردد .

هنگامی که غدد شیری که همانند حباب هایی در دورن سینه هستند ، با بالا رفتن سن از بین میروند گاهی در داخل آن ها آب جمع می شود و تبدیل به کیست می شوند،در این موارد هیچ گونه اقدامات درمانی صورت نمی گیرد و جای نگرانی نیست .

دکتر آزاده مکری

با بیش از ده سال فعالیت تخصصی و انجام بیشمار سونوگرافی و ارائه خدمات تخصصی سونوگرافی و رادیولوژی

تمرکز بر ارائه خدمات فوق تخصصی سونوگرافی های زنان، جنین، پستان و اطفال بوده ولی کلیه سونوگرافی های بانوان و رادیوگرافی های ساده و رنگی

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۴ دقیقه
Call Now Buttonتماس سریع