تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

تشخیص جنسیت دو قلو‌ها به طور حتم کمی سخت‌تر است. بیشتر مادران که بارداری دو قلویی را تجربه می‌کنند سوالاتی در رابطه با بهترین زمان برای سونو جنسیت دو قلو  دارند، بهترین زمان برای تعیین جنسیت دو قلوهای ناهمسان چیست؟ دکتر آزاده مکری  در مرکز سونوگرافی و رادیولوژی خوب در تهران به بررسی این موضوع می‌پردازند، اگر شما هم پاسخ این سوالات را نمی‌دانید بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید.

تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان
تعیین جنسیت دو قلو های ناهمسان

شناسایی دو قلو‌ها  به عنوان منوزیگوت یا دی زیگوت حائز اهمیت است، زیرا مطالعه  دو قلو‌های منوزیگوت (دو قلوهای ناهمسان) در تعیین تاثیر نسبی عوامل ارثی و محیطی بر تکامل  و بیماری ‌های انسان  مفید واقع  می‌شود. دو قلو هائی با اندازه ‌های بسیار  متفاوت معمولا منوکوریونیک هستند. دو قلو‌ها ئی که  از یک جنس  نیستند، دی زیگوت می‌باشند. در دو قلو هائی که از یک جنس هستند باید با معاینه کامل  جفت، نوع زیگوسیته را مشخص و در بدو  تولد آن  را ثبت نمود. همچنین می‌توان از تعیین  گروه خونی، آنالیز ژن، یا تعیین  گروه بافتی  برای تعیین زیگوسیته استفاده کرد. البته  دو قلو‌های منوزیگوتممکن است تفاوت‌های  فیزیکی  و شناختی به علت تفاوت در محیط رحمی، تفاوت در ژنوم  میتوکندریال، در فراورده ‌های نهائی ژنی ودر تغییرات اپی ژنتیک ژن‌های هسته‌ای در پاسخ  به عومل محیطی داشته باشند.

شما می توانید برای مراجعه و مشاوره با دکتر آزاده مکری متخصص رادیولوژی و سونوگرافی در سونوگرافی خوب در تهران با شماره زیر تماس حاصل فرمایید . شماره ی تماس :
88566744

معاینه جفت

اگر جفت جدا باشد، همیشه دی کوریونیک است، اما دو قلو‌ها حتما دی زیگوت نیستند زیرا شروع دو قلوئی در اولین تقسیم سلولی  یا طی مرحله مورولا ممکن است منجر به دو امنیون، دو کوریون و حتی دو جفت شود. یک سوم دو قلو‌های منوزیگوت، دی  کوریونیک و دی آمنیونیک  هستند.

بیشتر بخوانید: مرکز سونوگرافی خوب

مشکلات حاملگی چند قلوئی عبارتند از :

  • پلی هیدرامنیوس
  • استفراغ مفرط حاملگی
  • پره اکلامپسی
  • پارگی زودرس پرده ها
  • بند ناف سر راهی
  • بند ناف غشائی
  • نمایش غیر عادی و زایمان زودرس .
  • خطر سندروم دیسترس تنفسی و آسفیکسی برای قل دوم بیش از قل اول است .

علل انومالی سونوگرافی بارداری دو قلویی عبارتند از :

بدشکلی  ناشی از کمپرسیون رحم  به علت  ازدحام  ارتباط  عروقی  با امبولیزاسیون ،یا بدون آمبو لیزاسیون و عوامل  نامشخصی  که در دو قلوئی دیده  می شوند .

اکثر دو قلوها پره ماچور  متولد شده و عوارض  این گونه  حاملگی‌ها  برای مادران  بیشتر از بارداری  تک قل است. خطر دو قلو‌ها  نیز اغلب  ناشی از ترانسفوزیون  قل به قل، تکنولوژی  بارروی  مصنوعی  و رشد  ناهمگون  زودرس است. گرچه  مور تالیتی پی ناتا  در دو قلو ‌های  مونوکوریونیک به شدت بالاست، تفاوت  مهمی بین  میزان موتالیتی  دو قلو‌ها  و تک قل ‌ها با توجه  به گروه وزنی  و سنی  مشابه وجوندارد. از آنجایی که  اکثر دو قلو‌ها  پره ماچور هستند، موتالیتی  کلی آن‌ها  بیشتر از  نوزادان  تک قل می‌باشد.

تعیین جنسیت جنین

تشکیل فرج یا آلت تناسلی در هفته ششم بارداری شروع می شود. جنینهای زن و مرد در سونوگرافی سه ماهه اول تا هفته چهاردهم بارداری کاملاً شبیه به هم هستند.

نظریه ای وجود دارد، به نام نظریه رمزی، که می گوید می توانید جنسیت جنین را در هفته ششم بارداری با مشاهده محل قرار گیری جفت بر روی تصویر اولتراسوند پیش بینی کنید. این نظریه می گوید که می توان جنسیت جنین را با بررسی اینکه جنین در کدام طرف رحم قرار دارد تشخیص داد. با این وجود، شواهد علمی برای حمایت از این روش وجود ندارد.

همچنین می توانید با انجام آزمایشات غیرتهاجمی قبل از تولد (NIPT) و آزمایش خون، که معمولاً بین هفته های 11 تا 14 بارداری انجام می شود، از جنسیت نوزاد خود مطلع شوید.

روش های آزمایش ژنتیکی مانند آمنیوسنتز یا نمونه گیری از پرزهای کوریونی (CVS) نیز می تواند جنسیت نوزاد شما را نشان دهد. ارائه دهندگان خدمات بهداشتی به طور کلی CVS را بین هفته های 11 تا 14 بارداری و آمنیوسنتز ، بین هفته های 15 تا 20 انجام می دهند. این آزمایشات در درجه اول زمانی انجام می شود که ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی به ناهنجاری های جنین مشکوک باشد و آزمایشات خطرات خاصی را به همراه داشته باشد. متخصصان این آزمایش ها را فقط برای تعیین جنسیت جنین توصیه نمی کنند.

شما می توانید در طی سونوگرافی بین هفته های 18 تا 22 بارداری متوجه شوید که جنین پسر است یا دختر. در هفته هجدهم، ممکن است ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی شما بتواند جنسیت نوزاد شما را در صورتی که در وضعیتی خوابیده است که اندام تناسلی او را نمایان می کند، تعیین کند. اگر ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی نتواند اندام تناسلی جنین را به وضوح ببیند، ممکن است نتواند به طور دقیق جنسیت را بگوید.